Briza maxima (Kuşyüreği)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Zembilotu › Kuş yüreği

60 cm büyüyebilir. Şeritsi yapraklıdır ve yoğun kümeler oluşturur. Güneşli bölgeleri ve iyi drene edilmiş toprakları sever. Çiçekleri soluk yeşil rengidir. Tohumlar Nisan ve Mayıs aylarında ekilebilir. Yaprak kılıfı ile yaprak çizgisinin buluştuğu yerde 2 ila 5 mm uzunluğunda zarsı bir yapı mevcuttur. Çiçek başlarında 3 ile 12 arası başakçık görülür. Gövde genelde dalsız ve tüysüzdür. Boğumlar arasında oyuklar bulunur. Tohumlar bahar aylarında doğrudan dışarı ekilebilir. Popüler bir süs bitkisidir. Büyükbaşların otlatılmasında faydalıdır. Vazo ömrünün uzun olması nedeniyle dekorasyon amaçlı kullanılır.

Bitki doğal olarak Avrupa, batı Asya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, çalılık, kayalık yamaçlar, çayır, tarla, yol kenarı ve tahrip edilmiş arazilerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kuş yüreği adı ile bilinmektedir.

Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 400 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın