İçeriğe geç

Briza humilis (Kadın dili)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Zembilotu › Kadın dili

10 ila 40 cm büyüyebilir. Gövde yaprakları aralıklı, 2 mm genişliğinde ve tüysüzdür. Bileşik salkım neredeyse silindirik, 2 ila 10 cm uzunluğundadır. Sap 1 ila 6 mm uzunluğunda, yükselici ya da dik ve başakçıktan kısa ya da uzundur. Başakçık çok sayıda, yükselici, yumurtamsı, 4 ila 5 mm uzunluğunda ve 3 ila 4 mm genişliğinde ve sivridir. Dışkavuz 2,5 ila 3 mm uzunluğundadır. Çiçekçik 5 ila 7 arası sayıdadır. İçkavuz, dışkavuza benzer.

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Ortadoğu’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar ve tarlalarda görülür. Gebze ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Kadındili adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

200 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Briza humilis (Kadın dili) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/briza-humilis/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın