Brachypodium (Yalancıkılcan)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Rizom vardır ya da yoktur. Kılıflar açık, dil zarsı ve künt, yaprak ayası düz ya da kıvrıktır. Yaprak ayası düz ve ince ya da sert ve dürülmüştür. Çiçek durumu salkım halinde ve çiçek sapı 1 ila 3 mm uzunluğundadır. Başakçıklar altı ila yirmi iki arası sayıda çiçekli, dışkavuz üç ila yedi arası damarlı, içkavuz genellikle kılçıklıdır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kısa ayaklı anlamına gelir. Cinsin başakçıkların kısa saplarına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Brachypodium sylvaticum

Brachypodium sylvaticum

Koru kılcanı

Brachypodium pinnatum

Brachypodium pinnatum

Tüylü kılcan