Brachypodium distachyon (Tek kılcan)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Yalancıkılcan › Tek kılcan

Akdeniz elementi.

Bazı kaynaklarda Trachynia distachya olarak geçmektedir. 3 ila 30 cm büyüyebilir. Gövdesi çıplak tek yıllık bir bitkidir. Yapraklar salkımı aşmaz ve yaprak ayası 1 ila 6 mm genişliğindedir. Salkım başak benzeri, 2 ila 8 cm uzunluğunda ve 1 ila 7 arası sayıda başakçıklıdır. Çiçek sapı 1 mm’den daha uzun değildir. Başakçık yanal olarak sıkıştırılmış, 1 ila 3 cm uzunluğunda, tozsu, çıplak ya da cılız tüylü, meyve zamanı dikdörtgensi kamamsı ve eksen yavaşça eklemlerden ayrılıcıdır. Dışkavuz uzunlukları eşit değil, sivri ve kılçıksızdır. İçkavuz dikdörtgensi mızraksı, 8 ila 10 mm uzunluğunda, belirgin damarlı, kirpikçikli ve kılçıklıdır. Kılçık diktir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzası ile Orta Asya arasında kalan bölgede yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Makilik, yamaçlar, yol kenarı ve tarla sınırlarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Tek kılcan adı ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.