Boraginales (Hodan takımı)

Kocaeli’ndeki aileler
Tanımı

Ot, çalı, tırmanıcı ve ağaçlardan oluşan bir takımdır. Takım 2700’in üzerinde türe sahiptir ve dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Takım adını, Borago cinsinden almaktadır.