Bombycilaena (Kısaayaklı)

Özet

Bombycilaena (Kısaayaklı) kısa gövdeli ve gösterişsiz çiçeklere sahip olan, genelde bahar aylarında çiçek açan bitkileri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Bombycilaena (Kısaayaklı) tek yıllık ve tüylü bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövde dik ya da yatık ve sıklıkla tabanda dallıdır. Yapraklar basit, şeritsi ila dikdörtgensi, kenarları düz ve almaşlı dizilişlidir. Çiçek başı 2 ila 3 adet olup terminal ya da koltuklarda küme halinde toplanmıştır. Bunlar tabla biçiminde, küresel ve 3 ila 4 mm uzunluğundadır. Filari 4 ya da 5 adet, küçük ve kuruzarsıdır. Çiçek tablası silindiriktir. Paleya 8 adet, kesecikli, yanal olarak sıkıştırılmış, her biri dişi bir çiçeği çevrelemiş durumda, meyve zamanı derimsi ve kapçık olgunlaştığında dökülücüdür. Dişi taç ipliksi, 2 dişli ve yumurtalığa yanal olarak bağlanmıştır. Erselik (fonksiyonel erkek) çiçekler çiçek tablasının tepesinde, beş dişli ve taçları tüpsüdür. Kapçık eğikçe ters yumurtamsı ve sıkıştırılmıştır. Sorguç görülmez.

Cins Akdeniz havzası ve Batı Asya’ya özgüdür. Çiçek tablası paleyalarının az-çok dişi çiçekleri çevrelemesi morfolojik karakteri ile ayrılan ve Filago adı verilen bir gruptadır. Bu nedenle cins Filago, Logfia, Micropus gibi cinslerle hayli yakın ve karıştırılması mümkündür. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca ipek pelerinli anlamında gelir ve bu bağlamda bitkilerin tüylü yapısına işaret eder. Cins için önerilen kısaayaklı adı, yakın olduğu Micropus cinsinin Antik Yunanca karşılığından çıkarılmış gözükmektedir. Micropus cinsi için ise yumakbaş adı önerilmiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Bombycilaena (Kısaayaklı)

Bombycilaena erecta

Diri kısaayaklı