Bolboschoenus (Sandalyesazı)

Tanımı

Rizomlu ve sıklıkla uzun sürünücü çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövde tek, boğumlu ve sıklıkla tabanda genişlemiştir. Yapraklar uzun kılıflıdır ve yaprak ayası genişçe şeritsidir. Çiçek kurulu uçtadır. Ercik üç adettir. Boyuncuk uzun, ipliksi ve iki ila üç dallıdır. Çiçekler erseliktir. Dışkavuzlar sarmal biçimde dizili, zarlı ve kılçıklıdır. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yumrulu Schenus anlamına gelir. Cinsin, Schenus cinsi ile benzerliğine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Bolboschoenus maritimus

Bolboschoenus maritimus

Sandalye sazı