Site icon Kocaeli Bitkileri

Blechnum (Tarakeğreltisi)

Tanımı

Karasal bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizomlar genellikle dik ya da yükselici ve sağlamdır. Pullar kahverengi, parlak, mızraksı ve düzdür. Fırontlar küme halindedir. Cins özellikle güney yarımküre olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adının etimolojisi belli değildir. Eğreltiler için kullanılan Antik Yunanca orijinli geleneksel bir isimlendirmedir.

Kocaeli’ndeki türler

Blechnum spicant

Sert eğrelti

Exit mobile version