Blechnum (Tarakeğreltisi)

BitkilerEğrelti takımıSaçakotugiller › Tarakeğreltisi

Karasal bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizomlar genellikle dik ya da yükselici ve sağlamdır. Pullar kahverengi, parlak, mızraksı ve düzdür. Fırontlar küme halindedir. Cins özellikle güney yarımküre olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.