Blackstonia (Şıra)

Tanımı

Tek yıllık, dik ve tüysüz otlardan oluşan bir cinstir. Gövde yaprakları karşılıklı dizilişli ve sarılıcıdır. Çiçekler birkaç adet ve 6 ila 8 arası parçalıdır. Çanak neredeyse tabana kadar altı ila sekiz lobla bölünmüştür. Loblar şeritsi ila darca mızraksıdır. Taç sarı renkli, tabaksı, altı ila sekiz arası sayıdaki lobları mızraksı ila eliptik ve uçları sivridir. Ercik altı ila sekiz arası sayıdadır. Kapsül ters yumurtamsıdır. Cins Avrupa, batı Asya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins 1712–1753 yılları arasında yaşamış Britanyalı eczacı ve bitki bilimci John Blackstone’a adanmıştır. İngiltere’nin bitki çeşitliğine dair eserler kaleme almıştır.

Kocaeli’ndeki türler