Bidens (İkidiş)

Özet

Bidens (İkidiş) tohumların tüy ve yünlere yapışması (zoochorous) nedeniyle günümüzde dünyanın büyük bölümünde görülen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Bidens (İkidiş) tek ya da çok yıllık otlar ile çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde dik ve genellikle tek adettir. Yapraklar çoğunlukla gövdede, karşılıklı dizilişli, kenarları dişli, basit ya da derin teleksidir. Çiçek durumu terminal tek ya da talkım halinde dizilidir. İnvolukrum genellikle yeşil dış filariler ve çeşitli renklerdeki iç filarilere sahiptir. Paleya zarsı, genellikle dikdörtgensi-şeritsi ve 2 ila çok sayıda çizgilidir. Dilsi çiçekler 1 ila 21 adet, verimsiz ya da dişi ve verimli, sarı ya da turuncu ve nadiren beyaz, disk çiçekleri 12 ila 60 adet, sarı ila kahverengi renkli ve taç beş lobludur. Kapçık sıkıştırılmış ya da köşelidir. Sorguç mevcut değildir ya da 2 ila 4 adet olup kalıcıdır. Tohumlarındaki dikensi yapılar (pıtrak) nedeniyle kolayca dağılır. İlginç bir biçimde memeli hayvanların bulunmadığı izole adalardaki türlerin pıtrakları indirgenmiştir. Cins çok sayıda istilacı türü bünyesinde barındırır, ılıman ve tropikal bölgelere özgü olmakla birlikte günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince iki dişli anlamında gelir. Kapçıklarda görülen iki adet kılçığa işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Bidens tripartita

Bidens tripartita

Su keteni

Bidens (İkidiş)

Bidens aurea

Kırmızı fener