Betula (Huş)

Tanımı

Çalı ya da ağaçlardır. Tomurcuklar küçük ve sapsızdır. Yapraklar genellikle yumurtamsı, dişli ya da lobludur. Erkek kedicikler uzamış ve kış boyunca kalıcıdır. Dişi kedicikler dik ve tomurcuk içindedir. Meyve kanatlı fındıktır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince katran anlamına gelir. İlk defa Plinius tarafından kullanılmıştır, kabuğundan katran damıtılmasına işaret eder.

Tarihi

İskandinav mitolojisinde Thor’un ağacıdır ve baharın gelişini simgeler. Kendisine Jüpiter tarafından vahiy indirildiğine inanılan Roma’nın ikinci kralı Numa Pompilius, vahiyleri huş ağacının kabuklarına yazmıştır. Huş ağaçları Rus kültüründe oldukça önemlidir ve nazardan korunmak için dallarına kırmızı bezler bağlanır. Plinius: Esnekliği nedeniyle küfe ve çelenklerin yapımında kullanılmıştır. Romalıların Sabin kadınları ile evlenmesi sırasında kullanılan meşaleler bu ağaçtan (normalde alıç) yapılmıştı (Roma’da evlilik merasimlerinde çocuklar gelinin önünde ellerinde meşale ile yürürdü). Eğitimciler korkutma amacı ile sopalarını taşırdı (Bizdeki kızılcık sopası kavramı gibi). Roma’da, bir baltanın ucu açıkta gelecek şekilde dallarla sarılır ve devletin gücünü göstermesi amacıyla sembolik olarak dolaştırılırdı. Bu yapının adı fasces idi ve daha sonra aynı kelimeden türetilen faşizm akımının da sembolü olmuştur. Baltayı saran dallar ise huş ağacı dallarıdır.

Kocaeli’ndeki türler