Beta (Pancar)

Özet

Beta (Pancar) özellikle ekonomik değeri yüksek pancar olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yetiştirilen bitkilere sahip bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Amaranthaceae

Horozibiğigiller

Tanımı

Beta (Pancar) tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Kök çıplak, sıklıkla etli ve kalındır. Gövde dik ya da yatık ve çizgili olup dikenli ve etli değildir. Yapraklar almaşlı dizilişli, saplı ya da sapsız, yumurtamsı yüreksi ila baklavamsı kamamsı, küt uçlu ve düz kenarlıdır. Çiçek durumu tek ya da birkaç çiçekten oluşan kümelerin dizildiği başak formundadır ve gösterişli değildir. Çiçekler erseliktir. Çiçek örtüsü testimsi ve bölümleri üç ila beş adettir. Bırahte yaprak benzeri ya da çok küçük olup çiçek durumunun üst yarısı sıklıkla bırahtesizdir. Ercik beş adet olup bu bölümlerle karşılıklıdır. İplikçik bizsidir. Meyve tek tohumlu bir kapsül olup sert ve tabanda kaynaşıktır. Tohum yatay ve dairesel ya da böbreksidir. Tohum kabuğu koyu kahverengi ve pürüzsüzdür. Cins Akdeniz havzasından Hindistan’a kadar olan bölgede yayılış gösterir ancak mutfak değeri nedeniyle günümüzde dünyanın büyük bölümünde yetiştirilmektedir. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince pancar anlamına gelir. Kelime Keltçe orijinlidir, günümüzde Avrupa kıtasındaki birçok dilde pancar adı benzeştir. Dilimizdeki pancar kelimesi Ermenice banjar (բանջար) kelimesinden muharreftir.

Kocaeli’ndeki türler

Beta vulgaris

Beta vulgaris

Pancar