Beta (Pancar)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yaprakları almaşlı olup saplı ve kenarları düzdür. Çiçek durumu birkaç çiçekten oluşan kümelerin dizildiği başak formundadır ve gösterişli değildir. Çiçek örtüsü bölümleri beş adettir. Ercik beş adet olup bu bölümlerle karşılıklıdır. Meyve tek tohumlu bir kapsül olup sert ve tabanda kaynaşıktır.

Etimoloji

Cins adı Latince pancar anlamına gelir. Kelime Keltçe orijinlidir, günümüzde Avrupa kıtasındaki birçok dilde pancar adı benzeştir. Dilimizdeki pancar kelimesi Ermenice banjar (բանջար) kelimesinden muharreftir.

Kocaeli’ndeki türler

Beta trigyna

Beta trigyna

Kır pazısı