Berula (Gendeme)

Tanımı

Çok yıllık sucul ya da yarı sucul sitolonlu bitkilerdir. Gövdeler boştur. Yapraklar almaşlı dizilişli, tek teleksi ve geniş yaprakçıklıdır. Çanak yaprakları küçük, bizsi üçgensi ve belirgindir. Çanak dişleri küçük ancak belirgindir. Taç yapraklar genişçe ters yüreksi ve uçları bükülmüştür. Çiçekler beyaz renklidir. Meyve neredeyse dairesel, çıplak ve yanal olarak çöküktür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Keltçe su teresi anlamına gelir. Cins sulak alanları tercih eder. Diğer bir olasılık ise aynı dildeki mürver anlamına gelebileceği yönündedir. Bu ihtimal ise Sambucus cinsi ile bu cins arasındaki yüzeysel benzerliğe işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler