Berula (Gendeme)

Özet

Berula (Gendeme) dünyanın büyük bölümünde yayılış gösteren, çok yıllık, sucul ya da yarı sucul bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Apiales

Maydanoz takımı

Apiaceae

Maydanozgiller

Tanımı

Berula (Gendeme) çok yıllık sucul ya da yarı sucul sitolonlu bitkilerden oluşan bir cinstir. Kökgövde rizomludur ve kökler liflidir. Gövdeler boş ve neredeyse diktir. Yapraklar almaşlı dizilişli, tek teleksi ve geniş yaprakçıklıdır. Yaprakçıklar evvela kiremitsidir ve dikenli kıkırdaksı dişler barındırmaktdır. İnvolukrum ve involusel belirgindir. Çanak yaprakları küçük, bizsi üçgensi ve belirgindir. Çanak dişleri küçük ancak belirgindir. Taç yapraklar genişçe ters yüreksi ve uçları bükülmüştür. Çiçekler, gelişmiş bırahte ve ikincil bırahtelere sahip bileşik şemsiyelerdedir. Bırahteler genellikle bölünmüş iken ikincil bırahteler düzdür. Çok sayıda şemsiye görülür ve bunlar saplıdır. Çiçekler erselik ve beyaz renklidir. Çanak yapraklar bizsi-üçgensi ve hayli dikkat çekicidir. Taç yapraklar genişçe ters yüreksi olup uçlarında bükülmüş bir nokta vardır. Meyve neredeyse dairesel, çıplak ve yanal olarak çöküktür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür ve sulak alanlarda görülmektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Keltçe su teresi anlamına gelir ve bu bağlamda cinsin sulak alanları tercih etmesine işaret etmektedir. Diğer bir olasılık ise aynı dildeki mürver anlamına gelebileceği yönündedir. Bu ihtimal ise Sambucus cinsi ile bu cins arasındaki yüzeysel benzerliğe işaret eder ancak bu hayli zayıf bir varsayımdır.

Kocaeli’ndeki türler

Berula (Gendeme)

Berula erecta

Gendeme