İçeriğe geç

Berula erecta (Gendeme)

Gendeme


Anahtar kelimeler: Nadir bitki, Tıbbi bitki, Zehirli bitki, Asgari endişe (LC).

Dolaşım

Bitkiler › Maydanoz takımı › Maydanozgiller › Gendeme › Gendeme

Dağılımı

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika kıtalarında yayılış gösterir.

Genel bilgiler

40 ila 100 cm büyüyebilir. Çiçek kurulu düz ya da yuvarlak formludur. Çiçek kurulu 10 ila 20 arası çiçek taşıyan ortalama 10 şemsiyeciğe sahiptir. Çiçekler beyaz renklidir. Çiçekler 5 taç yaprağa sahiptir ve bunların uçları çentiklidir. Merkez kremsi beyaz renktedir ve 5 ince ve beyaz renkli ercik bulunur. Yapraklar 4 ila 11 arası yaprakçık çifti barındırır ve 30 cm uzunluğundadır. Bunlar gövdede almaşlı olarak dizilidir. Genç yaprakların yuvarlak dişli oval yaprakçıkları vardır, bunlar zamanla mızraksı kaba dişli hale gelir, yaprakçıkların genellikle tabanlarına yakın tek lobları olur. Üst yaprakçıklar daha küçüktür, keskin dişli ya da dar lobludurlar. Gövde sağlam, seyrek ya da çok dallı ve dik ya da yayılıcıdır. Tohumlar eylül ve ekim aylarında olgunlaşır.

Gözlem

Sulak alanlarda görülür. Karamürsel ilçesinden kayıt bildirilmiştir ancak henüz gözlemlenememiştir.

Yaygın adları

Gendeme.

Çiçek zamanı

Mayıs-Ağustos ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Keltçe “su teresi” anlamına gelir. Cins sulak alanları tercih eder. Diğer bir olasılık ise aynı dildeki “mürver” anlamına gelebileceği yönündedir. Bu ihtimal ise Sambucus cinsi ile bu cins arasındaki yüzeysel benzerliğe işaret eder. Tür adı Latince “dik” anlamına gelir. Türün gövdesinin dik oluşuna işaret eder.

Geleneksel tıp

Haricen romatizma tedavisinde kullanılır. Tüm bitki şişlikler, döküntüler ve sporcuların ayak enfeksiyonları için kullanılabilir.

Plinius: Tüketilebilir. İdrar söktürücüdür. Böbrek ve dalağa faydalıdır. Adet akışını teşvik eder. Mesane taşlarını dağıtır. Dizanteri vakalarında etkilidir. Atlardaki uyuz vakalarını tedavi etmek için kullanılır.

Dikkat

Literatür

Contributions from the United States National Herbarium 4: 115. 1893. (Huds.) Coville

Bir Cevap Yazın