Berula erecta (Gendeme)

derleyen:

cins:

Tanımı

40 ila 100 cm büyüyebilir. Çiçek kurulu düz ya da yuvarlak formludur. Çiçek kurulu 10 ila 20 arası çiçek taşıyan ortalama 10 şemsiyeciğe sahiptir. Çiçekler beyaz renklidir. Çiçekler 5 taç yaprağa sahiptir ve bunların uçları çentiklidir. Merkez kremsi beyaz renktedir ve 5 ince ve beyaz renkli ercik bulunur. Yapraklar 4 ila 11 arası yaprakçık çifti barındırır ve 30 cm uzunluğundadır. Bunlar gövdede almaşlı olarak dizilidir. Genç yaprakların yuvarlak dişli oval yaprakçıkları vardır, bunlar zamanla mızraksı kaba dişli hale gelir, yaprakçıkların genellikle tabanlarına yakın tek lobları olur. Üst yaprakçıklar daha küçüktür, keskin dişli ya da dar lobludurlar. Gövde sağlam, seyrek ya da çok dallı ve dik ya da yayılıcıdır. Tohumlar eylül ve ekim aylarında olgunlaşır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika kıtalarında yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Sulak alanlarda görülür. Karamürsel ilçesinden kayıt bildirilmiştir ancak henüz gözlemlenememiştir. Mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde gendeme adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Keltçe su teresi anlamına gelir. Cins sulak alanları tercih eder. Diğer bir olasılık ise aynı dildeki mürver anlamına gelebileceği yönündedir. Bu ihtimal ise Sambucus cinsi ile bu cins arasındaki yüzeysel benzerliğe işaret eder. Tür adı Latince dik anlamına gelir. Türün gövdesinin dik oluşuna işaret eder.

Tıp

Haricen romatizma tedavisinde kullanılır. Tüm bitki şişlikler, döküntüler ve sporcuların ayak enfeksiyonları için kullanılabilir.

Dikkat