Ballota (Nemnemotu)

Tanımı

Çok yıllık otlardan ya da küçük çalılardan oluşan bir cinstir. Dallı ve basit tüylü ya da tüysüzdürler. Gövde yaprakları saplı ve genellikle tabanda yüreksidir. Halkalar birkaç adet ya da çok sayıda, genellikle sıkı ve çiçeksi yapraklar tarafından çevrelenmiştir. Çanak tüpsü ya da ters koniktir. Taç iki dudaklı, mor, pembe ya da beyaz renklidir. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca ret edildi anlamına gelir. Güçlü ve rahatsız edici kokusu nedeniyle otçul hayvanlar tarafından tüketilmez.

Kocaeli’ndeki türler