Azolla (Kızıleğrelti)

Tanımı

Sucul bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizomlar ince teleki dallı ve kök tek ya da küme halindedir. Kökler 3 ila 5 cm uzunluğundadır. Gövdeler yatık ve 1 ila 3 cm uzunluğunda ya da dik ve 3 ila 5 cm uzunluğundadır. Yapraklar almaşlı dizilişli, kiremitsi ve iki lobludur. Cinse bağlı türler Anabaena azollae algi ile simbiyoz halinde yaşar. Cins tropikal ve ılıman kuşaklara özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kuraklık öldürür anlamına gelir. Bitkinin kurak koşularda hayatta kalmayacağına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Azolla filiculoides

Azolla filiculoides

Kızıl eğrelti