Avena (Yulaf)

Tanımı

Tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Dil saydamdır. Yaprak ayası düz, şeritsi, sivri ila sipsivridir. Çiçek kurulu bileşik salkım halindedir. Başakçıklar 2 ila 5 arası çiçeklidir. Dışkavuz iki adet ve kalıcıdır. İçkavuz, dışkavuz ile aynı uzunlukta ya da daha kısadır. Ercik üç adettir. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince yulaf anlamına gelir. Cinsin antikçağdaki adıdır. Dilimizdeki yulaf kelimesi Arapça kaynaklıdır.

Kocaeli’ndeki türler

Avena byzantina

Avena byzantina

Kırmızı yulaf

Avena barbata

Avena barbata

Narin yulaf

Avena sativa

Avena sativa

Beyaz yulaf