Site icon Kocaeli Bitkileri

Aurinia saxatilis subsp. orientalis (Ege incisi)

Aurinia saxatilis subsp. orientalis

Aurinia saxatilis: 15/04/2017; Ballıkayalar; 70 m.; ormanlık. © Hüseyin Cahid Doğan

Tanımı

Tabanı odunsudur. Yıldızsı tüylüdür. Alt yapraklar kaşıksı, yılankavi ila az fırfırlı dişli, ağarmış; gövde yaprakları şeritsi ters mızraksıdır. Çiçeklenme genellikle salkım, nadiren yalancı şemsiye halindedir. Çanak yapraklar 1,5 ila 3,5 mm uzunluğundadır. Taç yapraklar soluk sarı renkli, hafifçe derin girintili ila düz ve 4 ila 6 mm uzunluğundadır. Silikula basık ve tüysüzdür. Tohumlar genişçe kanatlıdır. Silikula 3,5 ila 6 mm uzunluğunda ve 4 ila 7 mm genişliğindedir. Taç yapraklar 4 ila 4,5 mm uzunluğundadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Kayalık yamaçlarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir. Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar. 300 ila 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde egeincisi adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Alman kâhin Albruna’ya adanmıştır. Romalı tarihçi Tacitus, imparator Tiberius Caesar Augustus ve imparator Nero Claudius Drusus Germanicus dönemlerinde Germen halklarının kutsal kabul ettikleri kadınlar arasında Aurinia’yı (Albruna) da sayar. Albruna bir kadın peygamberdir. Gelgelelim, Nicaise Auguste Desvaux cinsi literatüre dâhil ettiği makalesinde, etimolojik kökenine dair herhangi bir şey yazmamıştır. Bitki ve Albruna bağlantısına Jacob Grimm’in Alman Mitolojisi adlı büyük hacimli kitabında rastlanır. Metne göre Albruna, alraun adında doğurganlık arttırıcı kutsal bir bitki kullanmaktadır. Tür adı Latince kayada yaşayan anlamına gelir. Türün habitat tercihine işaret eder. Alttür adı ise Latince doğulu anlamına gelir ve alttürün dağılım alanının ayırt ediciliğini vurgular. İkili adlandırma öncesi adı “Alyssum creticum saxatile, foliis undulatis incanis”tir.

Fotoğrafları

Exit mobile version