İçeriğe geç

Aurinia saxatilis subsp. orientalis (Ege incisi)

Egeincisi


Dolaşım

Bitkiler › Turp takımı › Turpgiller › Kumincisi › Ege incisi

Dağılımı

Bitki doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

Tabanı odunsudur. Yıldızsı tüylüdür. Alt yapraklar kaşıksı, yılankavi ila az fırfırlı dişli, ağarmış; gövde yaprakları şeritsi ters mızraksıdır. Çiçeklenme genellikle salkım, nadiren yalancı şemsiye halindedir. Çanak yapraklar 1,5 ila 3,5 mm uzunluğundadır. Taç yapraklar soluk sarı renkli, hafifçe derin girintili ila düz ve 4 ila 6 mm uzunluğundadır. Silikula basık ve tüysüzdür. Tohumlar genişçe kanatlıdır. Silikula 3,5 ila 6 mm uzunluğunda ve 4 ila 7 mm genişliğindedir. Taç yapraklar 4 ila 4,5 mm uzunluğundadır. Popüler bir süs bitkisidir.

Gözlem

Kayalık yamaçlarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Egeincisi.

Çiçek zamanı

Nisan-Mayıs ayları.

Yükseklik

300-1000 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Alman kâhin Albruna’ya adanmıştır. Romalı tarihçi Tacitus, imparator Tiberius Caesar Augustus ve imparator Nero Claudius Drusus Germanicus dönemlerinde Germen halklarının kutsal kabul ettikleri kadınlar arasında Aurinia’yı (Albruna) da sayar. Albruna bir kadın peygamberdir. Gelgelelim, Nicaise Auguste Desvaux cinsi literatüre dâhil ettiği makalesinde, etimolojik kökenine dair herhangi bir şey yazmamıştır. Bitki ve Albruna bağlantısına Jacob Grimm’in Alman Mitolojisi adlı büyük hacimli kitabında rastlanır. Metne göre Albruna, alraun adında doğurganlık arttırıcı kutsal bir bitki kullanmaktadır. Tür adı Latince “kayada yaşayan” anlamına gelir. Türün habitat tercihine işaret eder. Alttür adı ise Latince “doğulu” anlamına gelir ve alttürün dağılım alanının ayırt ediciliğini vurgular. İkili adlandırma öncesi adı “Alyssum creticum saxatile, foliis undulatis incanis”tir.

Fotoğrafları

Literatür

Journal of the Arnold Arboretum 45: 394. 1964. (Ard.) T.R.Dudley

Bir Yorum Yazın