Atropa (Güzelavratotu)

Tanımı

Çok yıllık ve çalımsı otlardan bir cinstir. Yapraklar düzdür. Çiçekler koltuklarda çıkar ve tektir. Çanak çan biçiminde, derince beş loblu ve meyve zamanı yıldızsıdır. Taç tüpsü çan biçimindedir. Ercikler taç tabanında yapışıktır. Meyve küresel formdadır. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adını ecel tanrıçası Atropos’tan (Ἄτροπος) almaktadır. Antikçağda, insanın hayat serüveninin Mireler olarak bilinen, Zeus ve Artemis’in kızları olan üç tanrıça tarafından düzenlendiğine inanılıyordu. Atropos, bu üç kader tanrıçasından biridir ve görevi elindeki makasla ‘ip’leri kesmektir. Burada ipten kastedilen şey, insan ömrüdür. Bitkinin insanlar için zehirli olması ile ecel tanrıçası arasında bir bağ kurulmuştur.

Kocaeli’ndeki türler

Atropa belladonna

Atropa bella-donna

Güzelavrat otu