Site icon Kocaeli Bitkileri

Atriplex (Unluca)

Atriplex tatarica

Atriplex tatarica: 23/08/2018; İzmit Sahili; 5 m.; deniz kenarı. © Hüseyin Cahid Doğan.

Özet

Atriplex (Unluca) çoğunlukla tuzlu alanlarda yetişen, bazı türleri ise bahçelerde gıda amaçlı yetiştirilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Amaranthaceae

Horozibiğigiller

Tanımı

Atriplex (Unluca) tek ya da çok yıllık otlar ile çalılardan oluşan bir cinstir. Yaprakları saplı ya da neredeyse sapsız, karşılıklı ya da almaşlı dizilişlidir. Yaprak ayası düzleştirilmiş, hafifçe etli ve şeritsi, mızraksı, dikdörtgensi, yumurtamsı, üçgensi, baklavamsı ya da tebersi, kenarı düz, testere dişli ya da lobludur. Çiçekler ayrı eşeyli olup erkek ve dişi çiçekler birbirinden farklıdır. Çiçek durumu koltuklarda ya da terminal olup çiçekler koltuklarda küme ya da terminal başak ya da salkım halindedir. Erkek çiçeklerin 3 ila 5 parçalı çanağı ve 3 ila 5 adet erciği vardır. Dişi çiçeklerin genellikle çiçek örtüsü yoktur. Torbacık meyve bırahteleri tarafından çevrelenmiştir. Tohum düzleştirilmiş ve çoğunlukla yataydır. Bazı türleri çöl ortamında bulunurken bazı türleri de deniz kıyısındaki tuzcul alanlarda görülmektedir. Cins dünyanın büyük bölümünde dağılım gösterir ve biçimsel olarak oldukça çeşitlidir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca beslenmeyen anlamına gelir. Bitkilerin zor habitat koşullarında (örneğin kurak çöller) hayatta kalmalarına işaret eder. Kocaeli’de görülen üç tür de tuzcul ortamlara adapte olmuştur. Dilimizdeki unluca kelimesinin etimolojisi ile ilgili detaya ulaşamadık. Atriplex halimus gibi türlerin üzerlerine un serpilmiş gibi bir görünümü vardır ve belki de atıf bu yöndedir.

Kocaeli’ndeki türler

Exit mobile version