Atriplex (Unluca)

Tanımı

Tek yıllık otlardan ya da çok yıllık çalılardan oluşan bir cinstir. Yaprakları karşılıklı ya da almaşlı olur. Çiçekler ayrı eşeyli olup erkek ve dişi çiçekler birbirinden farklıdır. Cins dünyanın büyük bölümünde dağılım gösterir ve biçimsel olarak oldukça çeşitlidir. Bazı türleri çöl ortamında bulunurken bazı türleri de deniz kıyısındaki tuzcul alanlarda görülür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca beslenmeyen anlamına gelir. Bitkilerin zor habitat koşullarında (örneğin kurak çöller) hayatta kalmalarına işaret eder. Kocaeli’de görülen üç tür de tuzcul ortamlara adapte olmuştur. Dilimizdeki unluca kelimesinin etimolojisi ile ilgili detaya ulaşamadık. Atriplex halimus gibi türlerin üzerlerine un serpilmiş gibi bir görünümü vardır ve belki de atıf bu yöndedir.

Kocaeli’ndeki türler