İçeriğe geç

Atrichum (Cıbılbaş)

BitkilerBörklüce takımıBörklücegiller › Cıbılbaş

Küçük ila sağlam yapılı ve gevşek kümeler halindeki bitkilerdir. Gövdeler basit ya da nadiren seyrekçe dallıdır. Yapraklar farklılaşan kılıftan yoksun, zarsı, kuruduklarında güçlü biçimde gevrek ve kıvrık, nemli iken genişçe yayılıcı ve düz ila belirgin biçimde içbükeydir. Seta perikatyum başına tek adettir. Kapsül kısa ila uzun silindiriktir, düz ila kemerli, kuruduğunda yivlidir. Duvak kukuletalı, pürüzsüz ila sadece tepede tüylüdür. Sporlar pürüzsüz görünmekle birlikte sivilcelidir. Cins ilimizde tek türle temsil edilmektedir.