Asyneuma limonifolium (Tavşan ekmeği)

derleyen:

Özet

Asyneuma limonifolium (Tavşan ekmeği) genelde makilik alanlarda görülen ve bahar sonundan yaz ortasına kadar çiçek açan bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Campanulaceae

Çançiçeğigiller

Asyneuma

Çiçeklideğnek

Tanımı

Asyneuma limonifolium (Tavşan ekmeği) genellikle 10 ila 100 cm büyüyebilen çok yıllık bir bitkidir. Dik ya da yükselici, gövde basit ya da üst bölümde dallı, kısa tüylü, nadiren tüysüzdür. Yapraklar tabanda yoğun bir rozet oluşturur. Bunlar ve birkaç sayıdaki gövde yaprağı değişken, genellikle dikdörtgensi ila şeritsi mızraksı, nadiren yumurtamsı, 3 ila 6 cm uzunluğunda ve 0,8 ila 1,5 cm genişliğinde, kenarları dalgalı, tepede sivri, 2 ila 6 cm uzunluğunda ve sapa doğru daralır. Çiçek kurulu gevşek ya da yoğun, başak salkım, çiçekler tek ya da 2 ila 4 arası küme halindedir. Çiçek sapı 0 ila 2 mm uzunluğundadır. Çanak lobları mızraksı ve diktir. Taç lobları tüysüz ya da seyrek tüylüdür. 3 adet ercik vardır. Tohumlar oval ila genişçe elipsoit, açık kahverengi ve parlaktır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Türkiye’de yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Orman açıklıkları, kayalık yamaçlar ve çayırlarda görülen bitki umumiyetle mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda il genelinde gözlemlemek mümkündür.

Türkçe adı

Dilimizde tavşanekmeği adı ile bilinmektedir. Bitki Avrupa dillerinde “tavşan çanı” olarak bilinir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca birlikte değil anlamına gelir. Tacın bölünmüş yapısına işaret eder. İsim tercihi aynı aileden olan ve birleşik loblara sahip Phyteuma cinsi ile bir karşıtlık oluşturmaya yöneliktir. Tür adı Latince Limonium yapraklı anlamına gelir. Türün yapraklarının Kardikenigillere bağlı Limonium (Kuduzotu) cinsinin yapraklarına benzemesine işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Campanula orientalis, limonii minimi facie, flore patulo”dur.

Fotoğrafları