İçeriğe geç

Asyneuma limonifolium (Tavşan ekmeği)

  Bitkiler › Papatya takımı › Çançiçegiller › Çiçeklideğnek › Tavşanekmeği

  Akdeniz elementi.

  10 ila 100 cm büyüyebilir. Dik ya da yükselici, gövde basit ya da üst bölümde dallı, kısa tüylü, nadiren tüysüzdür. Yapraklar tabanda yoğun bir rozet oluşturur. Bunlar ve birkaç sayıdaki gövde yaprağı değişken, genellikle dikdörtgensi ila şeritsi mızraksı, nadiren yumurtamsı, 3 ila 6 cm uzunluğunda ve 0,8 ila 1,5 cm genişliğinde, kenarları dalgalı, tepede sivri, 2 ila 6 cm uzunluğunda ve sapa doğru daralır. Çiçek kurulu gevşek ya da yoğun, başak salkım, çiçekler tek ya da 2 ila 4 arası küme halindedir. Çiçek sapı 0 ila 2 mm uzunluğundadır. Çanak lobları mızraksı ve diktir. Taç lobları tüysüz ya da seyrek tüylüdür. 3 adet ercik vardır. Tohumlar oval ila genişçe elipsoit, açık kahverengi ve parlaktır.

  Bitki doğal olarak Balkanlar ve Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

  Orman açıklıkları, kayalık yamaçlar ve çayırlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

  Dilimizde Tavşanekmeği adı ile bilinmektedir. Bitki Avrupa dillerinde “tavşan çanı” olarak bilinir.

  Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

  Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

  Doğan, Hüseyin (2022). Asyneuma limonifolium (Tavşan ekmeği) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/asyneuma-limonifolium/ Erişim tarihi: 21 March 2023

  Bir Yorum Yazın