Asyneuma (Çiçeklideğnek)

Tanımı

İki ya da çok yıllık otlardır. Gövde dik ya da yükselicidir. Çiçek kurulu basit ya da dallıdır. Yapraklar basit, almaşlı dizilişli, saplı ya da sapsızdır. Çanak beş lobludur. Taç neredeyse tabandan bölünmüştür ve lobları şeritsi mızraksıdır. Taç mor, menekşe ya da mavi renklidir. Ercik beş adet ve serbesttir. Tepecik üç parçalıdır. Kapsül silindirik, oval ya da küreseldir. Tohum çok sayıda ve küçüktür. Cins özellikle Türkiye olmak üzere Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca birlikte değil anlamına gelir. Tacın bölünmüş yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler