Aster (Yıldızpatı)

Özet

Aster (Yıldızpatı) güzel, çekici ve renkli çiçekleri nedeniyle çok sayıda türü yaygın olarak yetiştirilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Aster (Yıldızpatı) nadiren tek, çoğunlukla iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Cins içinde 3 cm boyundaki türler olduğu gibi 3 metreyi gören türler de mevcuttur. Kök yumrulu kökler ya da odunsu rizomlardan oluşur. Gövde dik ya da zaman zaman yükselici ila yatıktır. Yapraklar almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli, saplı ya da sapsız, yumurtamsı ya da mızraksı, kenarları düz ya da dişlidir. Çiçek başları tek ya da küme halindedir. Dilsi çiçekler dişi, genellikle tek sıralı, beyaz, mor, pembe ya da mavi renklidir. Merkezdeki çiçekler erselik, tüpsü ve beş lobludur. Filari 3 ila 4 sıralı, kiremitsi ve dıştaklier içtekilerden daha kısadır. Başçık şeritsi, tabanda küt ve uçta mızraksı tırnaklıdır. Boyuncuk şeritsi dallarla iki parçalıdır. Kapçık elipsoit ya da ters yumurtamsı, hafifçe sıkıştırılmış ve havlı ve salgılı tüylüdür. Sorguç uzunlukları farklı çok sayıda kıllıdır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür ancak günümüzde başka bölgelere de yayılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yıldız anlamına gelir. Adını adalet tanrıçası Astraea’dan (Ἀστραῖα) almıştır. Roma panteonundaki Virgo’nun karşılığı olan Asterea, yeryüzüne baktığında orada hiç yıldız olmadığını görmüş ve üzüntüden ağlamıştır. Gözyaşlarının döküldüğü yerden yıldız biçimindeki yıldızpatı çiçekleri büyümüştür.

Kocaeli’ndeki türler

Aster tataricus

Aster tataricus

Tartarya patı