Asplenium (Saçakotu)

BitkilerEğrelti takımıSaçakotugiller › Saçakotu

Küçük ila orta boylu karasal ila ağaçsal eğrelti otlarından oluşan bir cinstir. Rizomlar dik ila uzun sürünücü ve yoğun biçimde pulludur. Fırontlar otsu ila derimsi, teleksi ya da çatalsı bölünmüştür. Sap donuk ya da parlak, siyah, kestane ya da grimsi yeşil renkli, çıplak ya da birkaç tüylü ya da pulludur. Damarlar serbesttir. Sori genellikle uzatılmıştır. İnduzyum dardır. Cins neredeyse dünyanın tamamında yayılış gösterir. Bitki güveni simgeler. Cins ilimizde altı türle temsil edilmektedir.