Asplenium onopteris (Kalkan eğreltisi)

Bitkiler › Eğrelti takımı › Saçakotugiller › Saçakotu › Kalkan eğreltisi

Asplenium adiantum-nigrum (kara saçakotu) ile çok yakındır. Yaprakçıkların uzunluklarına göre dar olması, fırontların üçgensi değil, şeritsi mızraksı olması ve genellikle iki teleksi olması ile ondan ayırt edilebilir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Kayalık, duvarlar ve dere kenarlarında görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kalkan eğreltisi adı ile bilinmektedir.

Sporlar nisan ve haziran ayları arasında olgunlaşır.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Sindirim sistemine faydalıdır. Lif oranı yüksek, idrar söktürücü ve kabızlık gidericidir. Frengi tedavisinde köklerinden faydalanılır. Tohumları spazm çözücü ve uyarıcıdır. Güçlü bir yatıştırıcıdır. Tohumları demlenerek terletici olarak kullanılır.