Asparagus (Kuşkonmaz)

Özet

Asparagus (Kuşkonmaz) çok sayıda türü süs ya da mutfak değeri nedeniyle yetiştirilen kalabalık bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asparagales

Kuşkonmaz takımı

Asparagaceae

Kuşkonmazgiller

Tanımı

Asparagus (Kuşkonmaz) etli köklü otlara ya da dikenli çalılara sahip bir cinstir. Genellikle kısa rizomludurlar. Ana gövde dik ya da sarılıcı, genellikle dallı olup yapraksı gövdeler ana gövde ya da dalların koltuklarından çıkar. Gövde yaprakları pul benzeridir. Yapraksı gövdeler demetsi ya da tektir. Bunlar yeşil renkli, düz, üç köşeli ya da silindiriktir. Çiçek durumu koltuklarda küme halinde ya da tek ya da zaman zaman şemsiye ya da salkım formundadır. Sapı eklemli olup zarsı ikincil bırahtelere bağlıdır. Çiçek örtüsü çansı ya da neredeyse küreseldir. Bölümleri serbest ya da zaman zaman tabanda birleşiktir. Ercik altı adettir. Dişi çiçekler genellikle erkek çiçeklerden daha ufaktır. İplikçik genellikle çiçek örtüsü bölümlerine yapışıktır. Yumurtalık üç bölümlüdür. Meyve küresel bir üzümsüdür ve siyah ya da kırmızı renklidir. Tohum meyve başına tek ya da birkaç adet olup siyah renkli, küresel ya da köşelidir. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde neredeyse dünyanın tamamına yayılımıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca filiz ya da sürgün anlamına gelir. Bitkilerin taze sürgünleri tüketilebilir, özellikle Asparagus officinalis (kuşkonmaz) meşhur bir mutfak bitkisidir.

Kocaeli’ndeki türler