Aristolochia hirta (Yılanotu)

Bitkiler › Lohusaotu takımı › Lohusaotugiller › Lohusaotu › Yılanotu

Tıbbi bitki, Yenilebilir bitki.

15 ila 50 cm büyüyebilir. Kökü silindiriktir. Bitkinin tamamı kısa tüylerle kaplıdır. Gövde dik, basit ya da dallıdır. Yaprak üçgensi ila yumurtamsı üçgensi, 3 ila 11 cm uzunluğunda ve 2 ila 8 cm genişliğinde, tepesi sivri ya da küt, tabanı yüreksidir. Yaprak sapı 4 ila 25 mm uzunluğundadır. Çiçek kurulu sapı 1,5 ila 6,5 cm uzunluğundadır. Çiçekler 3,5 ila 8 cm uzunluğunda ve grimsi kahverengidir. Kapsül elipsoit dikdörtgensidir.

Bitki doğal olarak Türkiye ve Yunanistan’da yayılış gösterir. Bazı kaynaklarda endemik (sadece Türkiye’de yayılış gösteren) olduğu kaydedilmektedir. [Harita|Sinonimler]

Tarlalar, taşlık alanlar, bağlar ve çam ormanlarında görülür. Kocaeli için nadir bir türdür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Yılan otu, Acı kök ve Develik otu adları ile bilinmektedir.

Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Kökü yılan sokmalarına karşı kullanılır.

Görüşünüzü Yazın