Arenaria (Kumotu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Kazık kök ipliksi ya da orta derece kalın ve rizomlar incedir. Gövde yatık, yükselici ila dik, basit ya da dallı, silindirik ila elipsoit, köşeli ya da olukludur. Yapraklar neredeyse dairesel ila şeritsidir. Yaprak ayası bir ya da 3 ila 5 arası sayıda damarlıdır. Çiçek kurulu tepede ya da zaman zaman koltuklarda, 3 ila 50 arası çiçeklidir. Taç yaprak sayısı beş olup beyaz renklidir. Kapsül genişçe elipsoit ya da yumurtamsı ila silindiriktir. Tohumlar kahverengi ila siyah renkli, böbreksi ya da daireseldir.

Etimoloji

Cins adı Latince kumda anlamına gelir. Cinsin genellikle kumlu bölgelerde görülmesine işaret eder. Türkçe adı olan kumotunun doğrudan cinsin bilimsel adından türetildiği görülmektedir.

Kocaeli’ndeki türler