Arenaria (Kumotu)

Özet

Arenaria (Kumotu) genelde kumlu ve kayalık bölgelerde görülen ve bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Caryophyllaceae

Karanfilgiller

Tanımı

Arenaria (Kumotu) tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Kazık kök ipliksi ya da orta derece kalın ve rizomlar incedir. Gövde yatık, yükselici ila dik, basit ya da dallı, silindirik ila elipsoit, köşeli ya da olukludur. Yapraklar çoğunlukla bitişik, çoğunlukla sapsız ve çiçekli gövdelerin tabanında ya da altında küme halinde değildir. Yaprak ayası 1 ya da 3 ila 5 arası sayıda damarlı, şeritsi ya da mızraksı ila eliptik, yumurtamsı ya da nadiren dairesel, zaman zaman sukulent ve ucu küt, sivri ya da sipsivridir. Çiçek durumu terminal ya da zaman zaman koltuklarda, 3 ila 50 arası çiçeklidir. Çiçek sapı dik ya da meyve zamanı yükselici ya da kıvrıktır.

Çanak yapraklar 5 adet, serbest ya da bitişik, yeşil ya da nadiren ıraksak olarak mor renkli, mızraksı ila genişçe yumurtamsı, 2 ila 5 mm uzunluğunda, kenarları yapraksı ya da da beyaz ve kuruzarsı ve ucu küt, yuvarlak, sivri ya da sipsivridir. Taç yapraklar yoktur ya da beş adet, beyaz renkli, pençesiz ve ucu düzdür. Ercikler on adet olup yumurtalığın tabanından çıkmaktadır. Kapsül genişçe elipsoit ya da yumurtamsı ila silindiriktir ve altı adet tırtık tarafından açılmaktadır. Tohumlar kahverengi ila siyah renkli, böbreksi ya da daireseldir. Cins Akdeniz Havzası, Avrasya ve Amerika’ya özgüdür ancak günümüzde Afrika ve Avustralya kıtalarına da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince kumda anlamına gelir. Cinsin genellikle kumlu bölgelerde görülmesine işaret eder. Türkçe adı olan kumotunun doğrudan cinsin bilimsel adından türetildiği görülmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Arenaria (Kumotu)

Arenaria leptoclados

Kuru kumotu

Arenaria serpyllifolia

Arenaria serpyllifolia

Tarla kumotu