Arecales (Palmiye takımı)

Özet

Arecales (Palmiye takımı) çok sayıda türü özellikle ılıman bölgelerde peyzaj düzenlemesinde kullanılan bir takımdır.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Tanımı

Arecales (Palmiye takımı) çalı ve ağaçlardan oluşan bir takımdır. Takım çok sayıda ekonomik değeri yüksek bitkiyi ihtiva etmektedir. Çoğunlukla dalsızdırlar ve yapraklar gövdeden çıkar. Tek aile ile temsil edilmektedir. O da büyük ölçüde tropikal kuşağa özgüdür ve genellikle bulundukları bölgenin bitki örtüsünün büyük bölümünü oluşturlar. Takıma bağlı bitkiler karakteristik olarak odunsudur, habitat ve habitus bağlamında hayli belirgindir. Takıma bağlı çok sayıda cins sadece belirli bir adaya özgüdür. Kapalı tohumlular arasında en büyük yapraklara sahip Raphia, en büyük çiçek durumuna sahip Corypha ve en büyük tohumlara sahip Lodoicea bu takıma bağlıdır.

Takıma bağlı bitkilerin boylarının büyük olması ve ağırlıkları nedeniyle ilk dönemlerde yeterince çalışılamamıştır. Yine buna bağlı bazı türler izole adalarda endemiktir. Bu da bitkinin başka bir yere taşınması konusunda bir dezavantajdır. Ancak özellikle 1980’den sonra hava taşımacılığının yaygınlaşması ile daha yoğun bir şekilde incelenmişler, önemleri anlaşılmış ve korunmalarına yönelik programlar devreye alınmıştır. Çiçek durumlarının benzerliği, odunsu yapı ve yaprakların terminal kümelerde olması nedeniyle çok sayıda tür palmiye takımına alınmış ancak zamanla bu türlerden bir kısmının yaprak, çiçek durumu ve tohumlarının yapısal olarak farklı olduğu anlaşılarak başka takımlara taşınmışlardır. [WikiSpecies]

Etimoloji

Takım adını, Areca cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Arecales (Palmiye takımı)

Arecaceae

Palmiyegiller