Arceuthobium oxycedri (Ardıç güveleği)

Bitkiler › Güvelek takımı › Güvelekgiller › Ardıçgüveleği › Ardıç güveleği

Kocaeli’de sadece Juniperus deltoides üzerinde görülen yarı asalak bir bitkidir. 2 ila 15 cm büyüyebilir. Gövde ve yapraklar çok küçük, çiçekler sapsızdır. Gövdeler küme halinde ve eklemlidir. Yapraklar 0,5 ila 1 mm uzunluğunda, yumurtamsı ve sivridir. Dişi çiçekler 1 mm uzunluğunda, çiçek örtüsü kalıcı; erkek çiçekler 1 ila 1,5 mm uzunluğunda, bölümler yumurtamsı ve külahlıdır. Meyve 2 ila 3 mm uzunluğunda, oval ve sivridir. Dişi ve erkek çiçekler ayrı bitkilerde görülür.

Doğal olarak batı kuzey Afrika, Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Makilik alanlarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Ardıç güveleği adı ile bilinmektedir.

Temmuz ve ekim ayları arasında çiçek açar.

200 ila 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.