Arbutus (Kocayemiş)

Tanımı

Her dem yeşil çalılar ya da küçük ağaçlardır. Yapraklar dişli ya da düzdür. Çiçek kurulu tepede ve saplıdır. Çiçekler beş parçalı ve tek simetrilidir. Çanak yapraklar tabanda birleşiktir. Meyveler çiçeklerden hayli geç bir süre sonra olgunlaşır ve bu nedenle çiçekler ile meyveleri aynı anda görmek mümkündür. Herdem yeşil olmaları onları peyzaj için uygun bitkiler yapabilir ancak kökleri oldukça hassastır, bu nedenle genellikle peyzajlara dikilmeleri başarısızlıkla sonuçlanır. Cins Akdeniz havzası ve kuzey Amerika’ya özgüdür. Roma uygarlığında kutsal bir ağaçtı ve kapılar ve sokaklar tanrıçası Cardea’ya adanmıştı. Cardea elinde bir Arbutus dalı taşırdı ve bununla nazara gelen ya da hastalanan çocuklardaki kötü büyüleri uzaklaştırırdı.

Etimoloji

Cins adı Latince ağaç anlamına gelir. Etimolojinin kaynağı açık değildir. Keltçe sert meyve anlamına gelen arboise’den türetilmiş olması da olasılıklar arasındadır.

Kocaeli’ndeki türler