Araceae (Yılanyastığıgiller)


Dolaşım

BitkilerKurbağakaşığı takımı › Yılanyastığıgiller

Genel bilgiler

Yumrulu ya da rizomlu çok yıllık bitkilerdir. Yapraklar tabanda ve sıklıkla ağsı damarlıdır. Çiçekler kompakt bir başak halindedir. Meyveler üzümsüdür. Çoğunlukla tropikal iklimlerde görülen bir ailedir. Cinse bağlı çok sayıda tür insanlar için zehirlidir. Beri taraftan bazı türleri de ülkemizde tırşik adı verilen yemeğin hammaddesi olarak kullanılır ya da Colocasia esculenta (Gölevez) Akdeniz bölgesinde yetiştirilir.

Aile anahtarı

Yumrulu ya da rizomlu ve genellikle çıplak çok yıllık otlardan oluşan bir ailedir (Sucul Lemna cinsi de bu aileye dahil edilmiştir). Yapraklar tabanda, belirgin biçimde saplı (Acorus hariç), sıklıkla ağsı damarlıdır. Çiçekler bir evcikli ya da erselik, dolgun bir başakta (spadix) dizili ve çanak yaprak ya da yaprak benzeri büyük bir bırahte (sapthe) ile çevrilidir. Spadix ekseni sıklıkla çiçek taşıyan bölgenin ötesinde bir tırnağa uzanır; tırnak saplı ya da sapsız, çomaksı ila hayli uzatılmış silindirik, genellikle mor ya da sarı renklidir. Çiçek örtüsü mevcut ya da çanak yaprak benzeri ya da genellikle hiç yoktur. Ercik 1 ila 6 arası sayıdadır. Yumurtalık 1 ila 3 arası bölümlüdür. Meyve üzümsüdür.

1. Yaprak ve spatha farklı, yapraklar şeritsi değil; spadix gövde benzeri sıkapanın ucunda ve belirgin tırnaklıdır
-2. Sıpata kenarı tabana yaslanıcı fakat birleşik değildir
–3. Olgun yapraklar tebersi ya da okbaşlıdır 2. Arum (Yılanyastığı)
–3. Yapraklar ayaksı biçimde çok sayıda bölüme ayrılmıştır 6. Dracunculus (Yılanbıçağı)
1. Sucul, fırontların genellikle altı mor renkli, her biri 5 ila 15 arası sayıda köklüdür 1. Spirodela (Tellisumercimeği)
1. Sucul, fırontların genellikle altı yeşil renkli, her biri tek köklüdür 2. Lemna (Sumercimeği)

Literatür

Genera Plantarum 23. 1789. Juss.