İçeriğe geç

Arabis hirsuta (Tüylü kazteresi)

Tüylü kazteresi


Anahtar kelimeler: Yenilebilir bitki.

Dolaşım

Bitkiler › Turp takımı › Turpgiller › Kazteresi › Tüylü kazteresi

Dağılımı

Bitki doğal olarak Asya, Avrupa ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

60 cm büyüyebilir. Gövde dik, genellikle dalsız ve tüylüdür. Alt yapraklar rozet oluşturur, gövde yaprakları sapsız ve gövdeye tutunmuş haldedir. Taç yapraklar beyaz renklidir ve çanak yaprakların iki katı uzunluğundadır. Meyve 2,5 ila 3,5 cm uzunluğunda, çok tohumlu, gövdeye paralel ve silindiriktir. Tohumlar kanatlı ve kırmızımsı kahverengidir. Taç çok simetrilidir. Çanak yaprak sayısı dörttür. Dördü uzun ve ikisi kısa olmak üzere altı adet ercik görülür. Dişi organ kümesi kaynaşıktır ve tek karpellidir.

Gözlem

Çayır ve Kayalık yamaçlarda görülür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Tüylü kazteresi.

Çiçek zamanı

Haziran-Ağustos ayları.

Yükseklik

400-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “Arabistan” anlamına gelir. Cinsin habitat tercihine işaret eder. Ayrıca Gedrosya’da (günümüzde Belucistan) bir nehrin ve bu bölgede yaşayan bir kavmin adıdır. Söz konusu kavmin nehir kenarlarında yaşadığı belirtilmektedir. Cins adının buradan gelme olasılığı da mevcuttur. Tür adı Latince “kıllı” anlamına gelir. Gövdenin kıllı yapısına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Erysimo similis hirsuta, non laciniata, alba”dır.

Mutfak

Genç yapraklar pişirilerek tüketilebilir.

Literatür

Flora Carniolica, Editio Secunda 2: 30–31. 1772. (L.) Scop.

Bir Yorum Yazın