Arabis hirsuta (Tüylü kazteresi)

Tanımı

60 cm büyüyebilir. Gövde dik, genellikle dalsız ve tüylüdür. Alt yapraklar rozet oluşturur, gövde yaprakları sapsız ve gövdeye tutunmuş haldedir. Taç yapraklar beyaz renklidir ve çanak yaprakların iki katı uzunluğundadır. Meyve 2,5 ila 3,5 cm uzunluğunda, çok tohumlu, gövdeye paralel ve silindiriktir. Tohumlar kanatlı ve kırmızımsı kahverengidir. Taç çok simetrilidir. Çanak yaprak sayısı dörttür. Dördü uzun ve ikisi kısa olmak üzere altı adet ercik görülür. Dişi organ kümesi kaynaşıktır ve tek karpellidir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Asya, Avrupa ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Çayır ve kayalık yamaçlarda görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir. Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar. 400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca Arabistan anlamına gelir. Cinsin habitat tercihine işaret eder. Ayrıca Gedrosya’da (günümüzde Belucistan) bir nehrin ve bu bölgede yaşayan bir kavmin adıdır. Söz konusu kavmin nehir kenarlarında yaşadığı belirtilmektedir. Cins adının buradan gelme olasılığı da mevcuttur. Tür adı Latince kıllı anlamına gelir. Gövdenin kıllı yapısına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Erysimo similis hirsuta, non laciniata, alba”dır.

Türkçe adları

Dilimizde tüylü kazteresi adı ile bilinmektedir.

Gıda

Genç yapraklar pişirilerek tüketilebilir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın