Aquifoliales (Işılgan takımı)

Kocaeli’ndeki aileler
Tanımı

1,5 ila 12 metre arası boylanabilen çalı ve ağaçlardan oluşan bir takımdır. Takım dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir ve çok sayıda üyesi herdem yeşildir. Çiçekler genellikle demet halinde ve gösterişli değildir. Yapraklar sert, eliptik, oval ya da yumurtamsı diksörtgensi ve üst yüzeyleri parlak yeşil renklidir. Yaprak kenarlarında genellikle dikensi uçlar bulunur. Meyve küresel ila elipsoit, kırmızı renklidir ve genellikle kış mevsiminde bitkilerin üzerinde kalır.

Etimoloji

Takım adını, Ilex aquifolium türünden almaktadır.