Apocynum (Pembekız)

Tanımı

Çok yıllık, lateksli ve rizomlu otlar ya da çalılardan oluşan bir cinstir. Rizomlar liflidir. Gövde diktir. Yapraklar genellikle karşılıklı ancak üsttekiler zaman zaman almaşlı dizilişli ve kenarları minik dişlidir. Çiçek durumu tirsus ve terminaldir. Çiçekler küçüktür. Taç çan ya da leğen biçimli, boğaz geniş ve açık, loblar sağa doğru üst üste binicidir. Ercikler taç tabanının eklenmiştir. Folikül iki adet ve incedir. Tohum çok sayıdadır. Cins Avrasya ve kuzey Amerika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca köpekten uzak anlamına gelir. Bitkilerin köpekler için zehirli olduğuna dair inanışa işaret eder, bitkilerin zehirli oldukları doğrudur ancak bu bilimsel düzeyde kanıtlanmış bir bilgi değildir.

Kocaeli’ndeki türler

Apocynum venetum

Apocynum venetum

Pembekız