Apium (Kereviz)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık çıplak bitkilerdir. Kökleri incedir. Yapraklar teleksi ya da teleksi üçlüdür. Şemsiye birleşiktir. İnvolukrum birkaç bırakteli ya da bıraktesizdir, involusel çok sayıda bırakteli ya da bıraktesizdir. Çanak yapraklar ya çok küçüktür ya da hiç yoktur. Çanak dişleri miniktir ya da körelmiştir. Çiçekler erselik ve beyaz renklidir. Taç yapraklar düz ve sivri uçludur. Cins neredeyse dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca arı otu anlamına gelir. Kereviz bitkisinin kadim adıdır ve arıların bitkinin çiçeklerine “ilgi duymalarına” işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan kereviz Farsça kökenlidir (كرفس) ve bu dilde de aynı bitki için kullanılır.

Kocaeli’ndeki türler