Apera (İpekçimi)

BitkilerBuğday takımıBuğdaygiller › İpekçimi

İnce ve tüysüz tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Sap dik ya da dirseksi yükselici ya da yatık ve incedir. Dil saydamdır. Yaprak ayası şeritsi, sipsivri ve hafifçe kıvrıktır. Çiçek kurulu açık ya da sıkı bir bileşik salkım halindedir. Başakçıklar tektir. Verimli başakçıklar saplıdır. Başakçıklarda bir adet verimli çiçekçik bulunur. Dışkavuz kalıcıdır. Verimli içkavuz mızraksı ya da yumurtamsı ve zarsıdır. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür. Cins ilimizde tek türle temsil edilmektedir.