İçeriğe geç

Anthriscus nemorosa (Peçek)

Peçek


Anahtar kelimeler: Yenilebilir bitki.

Dolaşım

Bitkiler › Maydanoz takımı › Maydanozgiller › Peçek › Peçek

Dağılımı

Bitki doğal olarak Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

40 cm ila 1,5 metre büyüyebilir. Kök yumrumsudur. Gövde kalın, dallı, çizgili ve  diktir. Yapraklar yarım metreye kadar uzayabilir. Bunlar genişçe yumurtamsı üçgensi, 3 ila 4 arası teleksi, bölümleri yumurtamsı, üçgensi ya da mızraksıdır. Çiçek kurulu 5 ila 22 arası kola sahiptir. Şemsiyecik başına 2 ila 15 arası meyve görülür. Meyveler yumurtamsı dikdörtgensidir. Bırahte görülmez. İkincil bırahteler 5 adettir ve 2 ila 6 mm uzunluğundadır.

Gözlem

Ormanlık alanlar, kayalık yamaçlar ve nemli çayırlarda görülür. Başiskele ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Görseller Krzysztof Ziarnek’in izni ile kullanılmıştır.

Yaygın adları

Hırhındilik, Peçek, Piçekli.

Çiçek zamanı

Nisan-Ağustos ayları.

Yükseklik

600-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “frenk maydanozu” anlamına gelir. Kelimenin gerçek karşılığı tespit edilememiştir. Zayıf bir ihtimale göre Antik Yunanca “çiçek” ve “çit” kelimelerinden türetilmiştir. Bu durumda bitkilerin çit boyunca görülmesi ile ilgili olacaktır. Cinsin Türkçe adı olan “peçek” bir ihtimal Türkçede gaga anlamına gelir. Bu durumda cinsin gagayı andıran meyvelerine işaret etmektedir. Tür adı Latince “ağaçlık” anlamına gelir. Türün habitat tercihine işaret eder. Özgün tanımda bu “In sylvis ad fluuium Terek sub arboribus frequens” olarak belirtilmiştir.

Mutfak

Çiğ olarak tüketilebilir.

Fotoğrafları

Literatür

Plantarum umbelliferarum denuo despondarum prodromus 27. 1813. (M.Bieb.) Spreng.

Bir Yorum Yazın