Anthemis (Papatya)

Özet

Anthemis (Papatya) çıplak gözle teşhisi zor olan çok sayıda benzer türü ihtiva eden hayli karışık bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Anthemis (Papatya) tek, iki ya da çok yıllık ya da nadiren küçük çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde tek ila beş adet, yatık yükselici ila dik ve basit ya da dallıdır. Yapraklar çoğunlukla gövdede, almaşlı dizilişli, saplı ya da sapsız, ters yumurtamsı ila kaşıksı, genellikle 1 ila 3 arası derin teleksi, nadiren basittir. Kömeç tek ya da gevşekçe yalancı şemsiye halinde ve ışınsal ya da tablamsıdır. İnvolukrum genellikle yarı dairesel ila yumurtamsıdır. Filariler kalıcı, 3 sıralı, genellikle 21 ila 35 adet, genellikle mızraksı, dikdörtgensi ya da eliptik ve kuruzarsı kenarlıdır. Çiçek tablası dışbükey ila darca koniksidir. Dilsi çiçekler 0 ila 20 adet, dişi ya da verimsizdir ve taç beyaz, sarı ya da nadiren kırmızımsıdır. Tüpsü çiçekler çok sayıda, 100 ila 300 adet, sarı ya da nadiren kırmızımsı ve erselik, taç tüpsü ve ucu beş lobludur. Kapçık dikdörtgensi ila ters koniksi, pürüzsüz, kabarcıklı ya da damarlıdır. Sorguç genelde görülmez.

Cins Akdeniz havzası, Avrupa ve Batı Asya’ya özgüdür ancak günümüzde Amerika ve Avustralya kıtalarına da yayılmıştır. Cinse bağlı çok sayıda popüler süs bitkisi mevcuttur. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çiçek anlamında gelir. Cinse bağlı türler çok sayıda çiçek üretmeleri ile bilinir.

Kocaeli’ndeki türler

Anthemis (Papatya)

Anthemis chia

Beyaz papatya

Anthemis kotschyana

Anthemis kotschyana

Koç papatyası

Anthemis (Papatya)

Anthemis aciphylla

İğne papatyası

Anthemis auriculata

Anthemis auriculata

Akbaba çiçeği

Anthemis arvensis

Anthemis arvensis

Tarla papatyası

Anthemis cotula

Anthemis cotula

Köpek papatyası