Anthemis kotschyana (Koç papatyası)

derleyen:

Özet

Anthemis kotschyana (Koç papatyası) çoğunlukla sulak arazilerin yakınlarındaki çayırlarda görülen ve yaz aylarında çiçek açan bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Anthemis

Papatya

Tanımı

Anthemis kotschyana (Koç papatyası) genellikle 10 ila 25 cm büyüyebilen bir bitkidir. Grimsi havlı ve tabanda odunsudur. Gövde dik, 1 başlı ve sıklıkla tabanda dallıdır. Yapraklar 2 derin teleksi, anahatta yumurtamsı ya da dikdörtgensi, 1,5 ila 4 cm uzunluğundadır. Üst yapraklar da benzerdir ancak ama 1 derin teleksidir. Çiçek başları ışındal ya da disk biçimlidir. İnvolukrum 0,75 ila 1 cm genişliğindedir. Filari yumurtamsı mızraksı, 2 ila 4 mm uzunluğunda ve tabanda 0,75 mm genişliğindedir. Dilsi çiçekler -eğer varsa- 12 ila 20 arası sayıda ve sarı renklidir. Kapçık beyazımsı ya da saman rengindedir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Ortadoğu, İran ve Türkiye’de yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Orman açıklıkları, tarla ve yamaçlarda görülen bitki umumiyetle mayıs ve eylül ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi 500 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda İzmit ilçesinde gözlemlemek mümkündür.

Türkçe adı

Dilimizde koç papatyası adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çiçek anlamında gelir. Cinse bağlı türler çok sayıda çiçek üretmeleri ile bilinir. Tür 1859 yılında Türkiye’ye bitki bilim gezisine çıkan 15 Nisan 1813 – 11 Haziran 1866 tarihleri arasında yaşamış Avusturyalı bitki bilimci Karl Georg Theodor Kotschy’a adanmıştır. Bitkinin Türkçe adında geçen koç kelimesi muhtemelen türe adı verilen Kotschy ile ilintilidir.

Fotoğrafları