İçeriğe geç

Anthemis kotschyana (Koç papatyası)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Papatya › Koç papatyası

Nadir bitki.

10 ila 25 cm büyüyebilir. Grimsi havlı ve tabanda odunsudur. Gövde dik, 1 başlı ve sıklıkla tabanda dallıdır. Yapraklar 2 derin teleksi, anahatta yumurtamsı ya da dikdörtgensi, 1,5 ila 4 cm uzunluğundadır. Üst yapraklar da benzerdir ancak ama 1 derin teleksidir. Çiçek başları ışındal ya da disk biçimlidir. İnvolukrum 0,75 ila 1 cm genişliğindedir. Filari yumurtamsı mızraksı, 2 ila 4 mm uzunluğunda ve tabanda 0,75 mm genişliğindedir. Dilsi çiçekler -eğer varsa- 12 ila 20 arası sayıda ve sarı renklidir. Kapçık beyazımsı ya da saman rengindedir.

Bitki doğal olarak Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Orman açıklıkları, tarla ve yamaçlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Koç papatyası adı ile bilinmektedir. Türkçe adında geçen koç kelimesi muhtemelen türe adı verilen Kotschy ile ilintilidir.

Mayıs ve eylül ayları arasında çiçek açar.

500 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Anthemis kotschyana (Koç papatyası) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/anthemis-kotschyana/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın