İçeriğe geç

Anthemis chia (Beyaz papatya)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Papatya › Beyaz papatya

Yenilebilir bitki, Akdeniz elementi.

10 ila 35 cm büyüyebilir. Gövde tabandan dallı, dik ya da yükselici ve seyrek havlıdır. Yapraklar 2,5 ila 7 cm uzunluğunda ana hatta dikdörtgensi ters mızraksı, ters mızraksı loblarda 2 derin teleksi, 3 ila 5 mm uzunluğunda ve 1 ila 1,5 mm genişliğinde ve sivridir. Çiçek başları ışınsal, çiçek kurulu sapı 5 ila 10 cm uzunluğundadır. İnvolukrum 0,75 ila 1 cm genişliğinde, filari tüysüz, sıklıkla kenarları dar koyu renkli, dıştaki yumurtamsı, içteki dikdörtgensi kaşıksı, küt ya da sivridir. Dilsi çiçekler 15 ila 20 arası, dil 0,75 ila 1,25 cm uzunluğundadır. Disk tacı 2,5 ila 3 mm uzunluğunda ve tabanda şişkindir. Kapçık ters konik, silindirik ve 2 ila 2,5 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak doğu Balkanlar, Ortadoğu ve Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Herbaryum]

Yol kenarı, çayır ve tarlalarda görülür. İzmit ve Gebze ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Beyaz papatya, Eşek papatyası, Margarita, Margarit çiçeği ve Garga çiçeği adları ile bilinmektedir.

Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Çay yapımında kullanılır.

Doğan, Hüseyin (2022). Anthemis chia (Beyaz papatya) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/anthemis-chia/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın