Andrzeiowskia (Kesekotu)

Tanımı

Tüysüz ya da basit tüylü, tek yıllık otlardır. Yapraklar teleksidir. Çanak yapraklar kesecikli değildir. Taç yapraklar beyaz renklidir. İplikçiklerin uzantıları yoktur. Meyve güçlü biçimde sıkıştırılmış silikuladır. Silikula omurgalı, tepede iki boynuzsu yapılı, kendi kendine açılmayan ve çok tohumludur. Cinse bağlı tek tür vardır ve o da Balkanlar ile batı Asya’da yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins özellikle turpgiller cinsine yönelik çalışmaları ile bilinen ve 1785 – 12 Aralık 1868 tarihleri arasında yaşamış Polonyalı-Ukraynalı bitki bilimci Antoni Lukianowicz Andrzejowski’ye adanmıştır.

Kocaeli’ndeki türler