Anacardiaceae (Menengiçgiller)

Tanımı

Çalı ya da ağaçlardan oluşan bir ailedir. Genellikle kabuklarından reçine sızar. Yapraklar almaş dizilişli, basittir. Taç ve çanak yapraklar 3 ila 5 arası sayıda, nadiren de hiç görülmez. Çiçekler gösterişli değildir. Meyveler tek tohumludur, bunlar nadiren olgunlaşma zamanı açılır. Kaju, mango, sumak, menengiç, marula, antep fıstığı gibi bitkiler bu aileye bağlıdır. Aileye bağlı bazı türler her dem yeşil iken bazıları ise yapraklarını döker. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Aile adını, Anacardium cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Cotinus coggygria

Cotinus

Boyacısumağı

Pistacia terebinthus

Pistacia

Menengiç

Rhus coriaria

Rhus

Sumak