Anacamptis (Sivrisalep)

Tanımı

Kökgövde yumruludur. Yumruları yuvarlak olup bölünmemiştir. Gövde çıplak ve yapraksıdır. Gövdede doğrusal mızraksı yapraklar görülür ve bunlar tabana yakın yerde kümelenmiştir. Yapraklar tabanda ve gövdede olup lekesizdir. Çiçek kurulu piramit formunda ve çok sayıda çiçeklidir. Çiçekler küçüktür. Taç ve çanak yapraklar hafifçe içbükey, çıplak ve uzunlukları eşittir. Dudak mahmuzlu, düz ve yelpazemsi, darca ya da belirgin biçimde üç lobludur. Türler genellikle nemli çayırlarda ve nadiren de sulak alanlarda görülmektedir. Cins Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca bir terkip olup, geri yaslanan anlamına gelmektedir. Pollinium adı verilen yapının cinse bağlı türlerde karakteristik olarak geriye doğru durmasına işaret eder. Polinium, orkide çiçeklerinin de üst bölümünde bulunan polen kütlesinin adıdır.

Kocaeli’ndeki türler

Anacamptis coriophora

Anacamptis coriophora

Pirinç çiçeği

Anacamptis laxiflora

Anacamptis laxiflora

Salep sümbülü

Anacamptis morio

Anacamptis morio

Gelincik salebi