Site icon Kocaeli Bitkileri

Anacamptis laxiflora (Salep sümbülü)

Anacamptis laxiflora

Anacamptis laxiflora: 09/04/2018; İzmit Sahili; 1 m.; deniz kenarı. © Hüseyin Cahid Doğan

Tanımı

Türkçe kaynaklarda Orchis laxiflora olarak geçmektedir. 80 ila 100 cm büyüyebilir. 4 ila 6 arası yapraklar tektip olarak gövde üzerinde dizilidir. Yapraklar dik, şeritsi ila şeritsi mızraksı, uçları sipsivri, 25 cm uzunluğunda ve 2,5 cm genişliğinde ve katlanmıştır. Çiçek kurulu başak formunda silindirik ve görece gevşektir. Çiçekler mor ya da nadiren pembe renklidir. Yanal çanak yapraklar dik yayıktır. Dudak çeşitli boy ve biçimde görülür, düz, tabanı kamamsı yelpaze biçimli, ters yumurtamsı, 9 ila 15 mm uzunluğunda ve 11 ila 20 mm genişliğinde, genellikle 3 loblu, merkezi beneksiz beyazımsı; yanal loblar güçlü biçimde kıvrık (dudak katlanmış), ortadaki lobsuz yahut hayli küçük loblu, düz ve hafifçe tepede girintili ya da küt dişçiklidir. Mahmuz dik, yükselici, ucu küt ve yumurtalığın yarısı uzunluktadır.

Gözlem bilgileri

Bitki Akdeniz havzasından Orta Asya’ya kadar olan bölgede doğal olarak yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Karakteristik bir sulak alan bitkisidir, yıl boyu su altında kalan çayırlarda görülür. Yaygın bir dağılıma sahiptir ancak popülasyonlar genellikle 10 birey civarındadır. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1400 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde salep sümbülü ve su salebi adları ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca bir terkip olup, geri yaslanan anlamına gelmektedir. Pollinium adı verilen yapının cinse bağlı türlerde karakteristik olarak geriye doğru durmasına işaret eder. Polinium, orkide çiçeklerinin de üst bölümünde bulunan polen kütlesinin adıdır. Tür adı Latince gevşek çiçekli anlamına gelir. Bitkinin çiçek kurulu, diğer türlere kıyasla daha aralıklı biçimde dizilmiştir. Özgün tanımda bu “fleurs lâches” olarak belirtilmiştir.

© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.
Fotoğrafları
Exit mobile version