İçeriğe geç

Anacamptis coriophora (Pirinç çiçeği)

Bitkiler › Kuşkonmaz takımı › Salepgiller › Sivrisalep › Pirinççiçeği

Nadir bitkiAsgari endişe (LC).

Türkçe kaynaklarda Orchis coriophora olarak geçmektedir. 20 ila 60 cm büyüyebilen bir bitki olup, dik bir gövde üzerinde sıkı bir çiçek kümesi bulundurur. Yapraklar 4 ila 10 arası sayıda olup, dik, şeritsi mızraksı, uçları sivri, 8 ila 15 cm uzunluğunda ve 0,5 ila 1,5 cm genişliğinde, tabana yakın kümelenmiştir. Çiçek kurulu başak halinde silindirik ve sıkıca biçimde çok çiçeklidir. Çiçekler küçük, mor, kırmızı ya da yeşilimsi kırmızı renklerde görülebilir. Bitki hoş (ancak her zaman hoş kokulu değildir) kokuludur. Dudak yumurtamsı, 6 ila 10 mm uzunluğunda, 3 loblu, kırmızımsı yeşil renklidir ve morumsu beneklere taşır. Taç yaprak sivri uçlu ve gaga biçimde bir kask içindedir. Bırahteler yumurtalığı aşar. Mahmuz koniksi, hafifçe kavislidir ve yumurtalıktan daha kısadır.

Bitki Akdeniz havzası ile Batı Asya’daki ülkelerde doğal olarak yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Genellikle tatlı su kaynakların yakınlarında ve nemli çayırlarda görülür. Kocaeli için nadir bir türdür. Sadece İzmit’te gözlemlenmiştir.

Dilimizde Pirinççiçeği, Pis kokulu orkide ve Çem salebi adları ile bilinmektedir.

Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Anacamptis coriophora (Pirinç çiçeği) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/anacamptis-coriophora/ Erişim tarihi: 5 February 2023

Bir Yorum Yazın